Ympäristö- ja kaivosmittaukset

Yksittäisiä tehoratkaisuja tai jatkuvatoimista ympäristön tarkkailua

Tarjoamme osaamistamme erilaisiin ympäristö- ja kaivoskohteisiin.

  • Patoturvallisuuden tarkkailu ja mittaukset
  • Kaivosmittaukset
  • Vesistömittaukset